28.09

3.4. Выбери правильное сочетание букв.

ЖИ или ШИ

 • белая сне(ши/жи)нка – белая снежинка
 • пу(ши/жи)стый кот – пушистый кот
 • маленький ё(ши/жи)к – маленький ежик
 • с(ши/жи)ть платье – сшить платье
 • млад(ши/жи)й брат – младший брат
 • мамина ма(ши/жи)на – мамина машина
 • у(ши/жи)нать с подругой – ужинать

ЧА или ЩА

 • кофейная (ча/ща)шка – чашка
 • ароматическая све(ча/ща) – свеча
 • играть на пло(ча/ща)дке – площадке
 • трудная зада(ча/ща) – задача
 • надеть пер(ча/ща)тки – перчатки
 • пи(ча/ща)ть, как мышь – пищать
 • попро(ча/ща)ться с другом – попрощаться
 • уго(ча/ща)ться (ча/ща)ем – угощаться чаем

ЧУ или ЩУ

 • (чу/щу)жое пальто – чужое
 • при(чу/щу)риться от света – прищуриться
 • (чу/щу)пальце осьминога – щупальце
 • (чу/щу)вствовать радость – чувствовать

 

14-ОЕ ОКТЯБРЯ

2.2. Образуйте форму множественного числа существительных (один – много).
Пример: принц – принцы.

цветок – цветки
лепесток – лепестки
трава – травы
вечер – вечера
глаз – глаза
росток – ростки
бутон – бутоны
краска – краски
день – дни
тигр – тигры
планета – планеты

11․10․21

2.Հարցեր և առաջադրանքներ

 1. Ինչպե՞ս ես հասկանում հետևյալ պատկերը.

Ջրվեժը, առուն, ծառը, ծտերը Աշնան քամուն են ծափահարում:

 1. Ո՞ր պատկերն է քեզ ավելի շատ դուր գալիս: Պատասխանդ հիմնավորի՛ր:

ծտերը Աշնան քամուն են ծափահարում

Քանի որ ծտերը գեղեցիկ երգում են։

 1. Ինչո՞վ է աչքի ընկնում բանաստեղծությունը՝ գույնո՞վ և ձայնո՞վ:

Բանաստեղծությունը աչքի է ընկնում գույնով և ձայնով։

Դո՛ւրս գրիր այն տողերը, որտեղ “գույն” կա։

Ամեն, ամեն ինչ ոսկեզօծվել է,

Ոսկի են թվում տերև ու ճյուղ,

Ուր որ նայում ես, դեղին բոցեր են,

Դեղին հրդեհ է և դեղին ծուխ:

Այս ոսկու տերը՝ մեծահարուստ:

131021

Առաջադրանքներ

 1. Գրի՛ր քամի, բոց, ոսկեզօծ  բառերի հոմանիշները:
 2. Գրի՛ր մեծահարուստ, տեր, ծով  բառերի հականիշները:
 3. Լրացրո՛ւ բաց թողնված տառերը և գրի՛ր, թե տրված բառերի  մեջ քանի՞ տառ, քանի՞ հնչյուն կա:

Ոսկեզօծվել – 10 տառ, 11 հնչյուն 

տերև – 4 տառ, 5 հնչյուն

 ոսկի -4 տառ, 5 հնչյուն

ծով – 3 տառ, 3 հնչյուն

 բոց- 3 տառ,3 հնչյուն

քամի- հողմ

բոց- արև

ոսկեզօծ -դեղին

մեծահարուստ- աղքատ

տեր-ծառա

ծով – ափ

12-ое октября

Найдите в тексте существительные мужского (он мой), женского (она моя) и среднего (оно моё) рода (от 5 до 10) и выпишите их в таблицу:

он мой она моя оно моё
цветок планета зерно
…ответ …гостья …чудо
…принц …скромность …солнце
…дух трава… …сердце
…тигр …ширма …слово
…колпак …душа …дело

Եվրասիա

Եվրասիա, Երկրագնդի ամենամեծ աշխարհամասն է, որի մակերեսը 53,893 միլիոն կմ² է, որը կազմում է ընդհանուր ցամաքի 36 %-ը։ Բնակչությունը՝ 4,947 (2010) միլիարդից ավելի է, որը կազմում է ընդհանուր բնակչության ¾ մասը։

Եվրասիա մայՊատկեր:Two-point-equidistant-asia.jpgրցամաքն անվանակոչել են տարբեր կերպ։ Սկզբնական շրջանում Ալեքսանդր Հումբոլդտն այն անվանել է Ասիա՝ նկատի ունենալով ողջ մայրցամաքը։ Կառլ Գուստավ Ռոյշեն 1858 թվականին «Handbuch der Geographie» գրքում օգտագործել է «Doppelerdtheil Asien-Europa» տերմինը։ «Եվրասիա» տերմինն առաջին անգամ օգտագործել է

14-ое сентября

2.3. Соедините слова-предметы с их определениями. Запишите пары слов в своём блоге.

маленькая девочка
громкий голос
отличное настроение
целый год
железная изгород
печальное лицо
злые мальчишки
непростое дело
четвёртый класс
школьный двор

2.4. Вставьте пропущенные буквы.

 • дома — дом
 • сад — сады
 • мороз — морозы
 • глаз — глаза
 • город — города
 • стул — стулья
 • котёнок — отята
 • мармелад — мармеладный
 • шоколад — шоколадный