November 16

Ինչու եմ սիրում իմ կրթահամալիր

Ես սիրում եմ իմ կրթահամալիրը, որովհետև այնտեղ կարելի է ընտրել քո ուզածը ընտրություն։ Մենք  գնում ենք ճամփորդության, իսկ ամռանը մենք մտնում ենք լողավազան, իսկ ձմռանը դրսում խաղում ենք։ Ես այստեղ ունեմ շատ ընկերներ։

 


Posted November 16, 2020 by Մարկ Խալաթյան in category Մայրենի

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*