December 9

Եթե հանդիպեի Ձմեռ պապիկին

Ես ուզում եմ գնալ Ձմեռ պապիկի տուն: Եթե հանդիպեի նրան, կնայեի նրա տոնածառին և կխնդրեի ինձ շատ-շատ խաղալիքներ նվիրեր։


Posted December 9, 2020 by Մարկ Խալաթյան in category Մայրենի

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*